Alfredo Hernando

Alfredo Hernando Calvo é psicólogo, investigador e pai. Tres facetas que une na súa paixón pola innovación educativa.

No ano 2013 creou o proxecto escuela21.org: un laboratorio de innovación educativa que viaxa por todo o mundo co obxectivo de identificar, comunicar e replicar as mellores prácticas internacionais nas escolas máis innovadoras. Unha viaxe que durante o últimos cinco anos levoulle a experimentar con equipos de profesores de todos os continentes, xerando redes de traballo, proxectos, publicacións e dinámicas de acompañamento a escolas, á vez que comparte, dialoga, constrúe e aprende en rede e na rede.

Grazas a Acción Magistral, tes á túa disposición esta guía que reúne as mellores prácticas da súa aventura ata o momento, desde os lugares máis afastados do globo, deseñadas para gozar e aprender en familia e na escola.

Alfredo é un precursor da metodoloxía das paisaxes de aprendizaxe e un explorador do design thinking, a personalización, a integración tecnolóxica na aula e da xestión de procesos de innovación e cambio na escola. Con centos de horas de formación e acompañamento a claustros, é un compañeiro recorrente de institucións educativas públicas e privadas, centros de formación de profesores, servizos territoriais, universidades, fundacións e organismos educativos internacionais.

Actualmente está involucrado na construción participativa dunha vivenda na cidade de Viena: gleis21.wien. Trátase dunha das iniciativas europeas de cohousing máis innovadoras cun forte compoñente social centrado en solidariedade, a integración, a comunicación social media e a agricultura ecolóxica.

Participa activamente nas redes sociais, en congresos, titulacións presenciais e formacións online, escribe e colabora con distintos medios pero, sobre todo, segue investigando e compartindo as mellores experiencias educativas na web escuela21.org

Colaborou...

Como ponente no XVI Encontro InspiraTICs (16/10/2019).