Óscar Corominas

Óscar Corominas é presidente da empresa de desenrolo personal e profesional Libera tu Talento, que imparte programas de formación a empresas, centros educativos, fundacións, asociacións e a particulares. Conferenciante e formador de capacidades e actitudes ligadas ao desenrolo das Competencias Emocionais e a Creatividade, a Asertividade e o Autocoñecemento.

No ámbito educativo, liderou numerosas Escolas de Pais en distintos centros educativos en toda España, e impartiu tamén conferencias motivacionais, talleres de liderazgo e intelixencia emocional a equipos directivos e profesores.

O 18 de febreiro de 2015 impartiu un taller baseado na Intelixencia Emocional no V Encontro InspiraTICs para profesores.

Colaborou...

Como ponente no V Encontro InspiraTICs (17/02/2016).