Un proxecto  STEAM na E.S.O para comprender a súa contorna máis próxima.

Un proxecto STEAM na E.S.O para comprender a súa contorna máis próxima.

O proxecto “ Paisaxe vivida. 3D Galician Landscapes” do IES Urbano Lugrís de Malpica, gañador do IV Concurso Proyecta Innovación, desenvolveuse durante o curso 2017-2018 nas aulas da ESO formando parte do desenvolvemento de materias como: Paisaxe e Sustentabilidade, Bioloxía e Xeoloxía, Ciencia aplicada e Educación Plástica.

Máis dun centenar de alumnos e 6 profesores investiron tempo e dedicación dentro das aulas e fóra delas neste proxecto de ensinanzas STEAM, con excursións de investigación e estudo co Club de Ciencias do centro, ou a través das súas casetas e expositores en feiras científicas.

O proxecto constou de diversas fases e as accións formativas sobre paisaxe, xeomorfoloxía e xeoloxía impartíronse en función da etapa educativa. Desde o centro aseguran que é un proxecto vivo que procurarán ampliar ano a ano engadindo novos recursos e ferramentas tecnolóxicas.

A continuación Xacobo de Toro, profesor responsable do proxecto, explícanos as actividades desenvoltas e as metodoloxías e recursos empregados no proxecto “ Paisaxe vivida. 3D Galician Landscapes” :

Formación do profesorado

Inicialmente o profesorado formámonos e aprendemos grazas a colaboradores que se prestaron a asesorarnos, contando coa axuda do persoal da Casa das Ciencias e Avestudio durante o primeiro trimestre. Unha das sesións dedicámola a aprender como funciona un arenero de realidade aumentada que montamos ao longo do curso e para iso concertamos unha visita na Casa das Ciencias da Coruña, xa que xusto acababan de facer un ao comezo do curso precedente.

O persoal do museo estivonos dar directrices dos pasos para seguir e erros a evitar. Outra sesión levou a cabo con Diego Avendaño de Avestudio, empresa colaboradora do noso proxecto, que nos orientou sobre tipos de impresoras e impresión 3D, software recomendado… etc.

Saídas didácticas

Realizamos unha saída didáctica de tres días a O Courel para estudar a paisaxe de montaña. Ademais fixemos estudos de xeomorfoloxía das parroquias colinadantes ao noso centro; Mens e Barizo. Tamén gozamos varios días na zona de Ferrol e As Fragas do Eume, onde desenvolvemos cos alumnos de 2º da ESO actividades cartográficas e de paisaxe natural e urbana.

Luces, cámaras...acción!

Con motivo dunha reportaxe sobre os premios Proyecta Innovación, os alumnos de 2º da ESO tiveron a oportunidade de explicar o proxecto, a súa metodoloxía e didáctica, diante das cámaras. Todo un reto de comunicación!

A continuación coméntovos as metodoloxías e recursos que empregamos no proxecto:

  • Flipped Classroom: 

Empregamos a metodoloxía de aula investida cos alumnos de 3º e 4º da ESO utilizando as unidades didácticas de vídeo interactivo de “XeoClip” e usando Ezpuzzle para que os propios alumnos creasen cuestionarios. Utilizando Kahoot e Socrative desenvolvemos tamén actividades de gamificación.

  • Realidade Aumentada:

Utilizamos a App Lifeliq para facer recreacións de xeoloxía, paleontoloxía e xeomorfoloxía cos seus modelos interactivos de paisaxes para que os alumnos aprendesen por se mesmos e fixesen pequenas presentacións.

  • Realidade Virtual:

Utilizamos as lentes de realidade virtual para aprender en primeira persoa, sendo protagonista en paisaxes de diferentes partes do planeta. Coa App Expeditions, unha ferramenta envolvente de aprendizaxe que che permite realizar percorridos de RV, investigar obxectos de RA, explorar puntos de referencia históricos etc, realizamos nosa propia expedición.

  • Impresión 3D:

As maquetas en impresión 3D permítennos plasmar a realidade a escala do traballado en 2D con modelos previamente traballados en formato dixital e en papel. Utilizamos o programa Touch Terrain para levar a impresora ás zonas interesantes do mapa e imprimir en 3D. Centrámonos en traballar a xeoloxía e a xeomorfoloxía das Illas Sisargas, que as temos moi preto.

Pero no que nos detivemos especialmente este curso foi na creación dun Areeiro de Realidade Aumentada, un proxecto colaborativo entre profesores e alumnos co que gozamos e aprendemos todos. 

Trátase dun caixón de area ao que se lle axusta un proxector e unha cámara kinect, ao traballar a area coas mans e movela dun lugar a outro varía a súa altura. A cámara Kinect detecta as variacións e mostra as curvas de nivel, desta forma podemos simular diferentes paisaxes topográficos en tempo real.

Levamos o proxecto á Feira de Ciencia de Cambre, onde maiores e pequenos gozaron e aprenderon, estaba prohibido non tocar.

En definitiva, un proxecto STEAM completo ao que incorporamos a nosa contorna máis próxima para optimizar o proceso de aprendizaxe.

Podedes velo en formato audiovisual neste vídeo: