Un comité de selección de primeira

Un comité de selección de primeira

comité de selección, encargado de avaliar aos candidatos finalistas no Certame Proyecta D+I, está composto por cinco expertos relevantes en materia de Educación e Innovación: José Antonio Marina, María Acaso, Fernando Trujillo, Alejandro Tiana e Carmen Delia García-Fuentes.

Carmen Delia García-Fuentes é profesora titular da Universidade da Coruña adscrita ao departamento de Filosofía e Métodos de Investigación en Educación. É impulsora e membro do Grupo de Investigación en Avaliación e Calidade Educativa (GIACE).

Alejandro Tiana, pola súa banda, é profesor e reitor da UNED e investigador. Ao longo da súa carreira recibiu o Premio Nacional á Investigación e Innovación Educativas e foi Secretario Xeral de Educación entre 2004 e 2008.

Fernando Trujillo é profesor titular da Universidade de Granada e investigador focalizado no ensino de linguas e a aplicación pedagóxica das TIC (Tecnoloxías da Información e a Comunicación), ademais de coordinador de cursos para o Ministerio de Educación e o Instituto Cervantes.

María Acaso, coordinadora da Escola de Educación Disruptiva, é conferenciante e investigadora especializada en metodoloxías innovadoras e educación artística. Entre os libros que publicou atópase "rEDUvolution: facer a revolución na educación".

José Antonio Marina é filósofo, pedagogo e autor de máis de 50 libros sobre aprendizaxe, talento e motivación, entre outros temas, e responsable da elaboración do Libro Branco da Profesión Docente para o Ministerio de Educación.