Pílulas de aprendizaxe: qué son e cómo aplicalas

Pílulas de aprendizaxe: qué son e cómo aplicalas


As pílulas de aprendizaxe son un método de aprendizaxe que se caracteriza pola súa brevidade: son tarefas ou propostas de non máis de 20 minutos de duración que, ademais, deben ser accesibles desde calquera dispositivo (tanto ordenadores como tablets ou smartphones) e desde unha contorna máis aló da aula. Algúns exemplos son vídeos breves, podcasts, audios, Gifs, preguntas de xogos de mesa ou, mesmo, fíos de Twitter. Todas elas reúnen estas características e serven para aplicar en clase o microlearning ou microaprendizaje, que estrutura os contidos nestas pequenas doses que os alumnos poden ‘ masticar’, traballar e aprender de forma activa e consciente.

Oportunidades na aula

As pílulas de aprendizaxe preséntanse nunha gran variedade de formatos e a interconexión que se establece entre elas ofrece múltiples oportunidades para a aula. Por unha banda, permite consumir contidos educativos practicamente á carta e, por tanto, os estudantes xestionan os seus propios tempos así como os niveis de comprensión, mellorando así a súa capacidade de asimilación e atención.

En teoría, é posible empregalas en calquera nivel educativo e materia aínda que, no caso das etapas inferiores, os docentes han de sopesar factores como o grao de autonomía e madurez dos alumnos e tamén ter en conta a dificultade á hora de presentar e deseñar este contidos ‘micro’ porque diso depende o seu éxito ou fracaso na aula. Para que ofreza unha experiencia de aprendizaxe eficaz, é recomendable establecer de antemán para que se vai a deseñar, para quen e que contidos quérense incluír.

De feito, non sempre teñen que ser deseñados polos docentes: en ocasións son os mesmos estudantes os encargados de elaborar diferentes formatos para logo compartilos co resto dos seus compañeiros. Isto fai que o alumnado realice unha aprendizaxe activa e consciente, e como consecuencia, asimile os contidos de forma natural e máis rápida.

Aínda que é posible recorrer a estas pequenas doses de información en calquera ocasión, hai quen suxire que existen certos momentos máis recomendables para usalas na aula. Por exemplo, ao principio ou ao final da clase, porque axudan a romper o xeo dos primeiros minutos ou a asentar algún contido tratado durante a sesión (ou nalgunha clase anterior).

Aplicación

Como se explicou, este tipo de aprendizaxe é adaptable a todos os niveis educativos, pero resulta especialmente útil en Educación Superior. Por exemplo, Rafael Conde, director do Grao de Artes Dixitais da Universidade Camilo José Cela, aplica experiencias con pílulas de aprendizaxe desde hai varios anos. Empeza dedicando dez minutos das súas clases para ler un capítulo dunha lectura relacionada coa materia que estudan para que, posteriormente, un dos estudantes realice unha presentación de menos de dez minutos sobre o capítulo lido. Ao terminar o semestre, reparte todos os resumos entre todos os alumnos e comprobou que lembran moito máis o libro e os conceptos principais.

En secundaria tamén son eficaces estas actividades. O profesor José Barros, do IES Ana María Matute ( Velilla de San Antonio) comeza as súas clases cunha rolda de preguntas ao estilo ‘Trivial Pursuit’ sobre o temario dado o día anterior. “Os estudantes veñen motivados a clase e queren demostrar que aprenderon. Ademais, serve para ‘acougar’ ao grupo antes de seguir coa materia e mellora a súa concentración”, asegura.

Outro formato de ‘pílulas’ é o que ofrece a rede social TikTok, moi popular entre os adolescentes. Aquí varios docentes anímanse a impartir ‘ miniclases’ en vídeos de menos de 60 segundos. É o caso dun profesor de inglés ‘LetsSpeakEnglish’ , dun de Lingua no seu perfil ‘Blog de Lengua’ ou dun profesor de arte en ‘art.cres’ .

Outros enlaces de interés

.