Empoléirate na Ciencia - deseño e fabricación de pezas en 3D

Empoléirate na Ciencia - deseño e fabricación de pezas en 3D

Irma, Celso e Isidora, os profesores responsables do proxecto "Empoléirate na Ciencia", coméntannos os avances no IES Celanova Celso Emilio Ferreiro:

"Comezamos o curso 16-17 en plena efervescencia e cun adianto do proxecto, que fomos convidados a mostrar no VII Encontro Inspiratics celebrado en outubro. Cun traballo a dúas bandas entre as materias de Debuxo técnico II e Tecnoloxía industrial II, con e para o alumnado de 2º de bacharelato, deseñamos e imprimimos uns marcapáginas 3D inspirados en elementos decorativos e construtivos do mosteiro que acolle o noso instituto. O traballo organizouse ao redor de obxectivos e contidos das respectivas programacións de 2º de bacharelato e tivo a forma dun ABP (aprendizaxe baseada en proxectos).

Xa no segundo trimestre tivemos ocasión de seguir traballando conxuntamente no deseño e fabricación de pezas en 3D, aínda que esta vez de maneira moito máis pegada ás programacións didácticas das nosas materias, unha vez que coñecemos -non esquezamos que estamos a falar de 2º de bacharelato- o formato da nova selectividade/reválida.

Doutra banda, estamos en pleno proceso de procura de formación para perfeccionar os nosos coñecementos (os do propio profesorado implicado) nas áreas que queremos traballar, especialmente en deseño industrial e no manexo das ferramentas necesarias, de forma que os novos coñecementos revertan na formación do alumnado que, nos próximos cursos, matricúlese nas dúas materias citadas ou nunha terceira en cuxo deseño e programación estamos tamén traballando: trataríase de ofrecer unha optativa de centro conxunta, que versaría sobre DESEÑO INDUSTRIAL e abarcaría todo o proceso entre a invención do obxecto e a súa produción física real. Cremos que este novo enfoque -fronte á idea inicial de traballar ao redor da robótica- é máis realista para unha aprendizaxe máis significativa e duradeiro, e tamén de mellor aplicación práctica para as opcións de estudos universitarios que escolle o noso alumnado.

Aquí podedes ver todo o traballo realizado ata agora e a xustificación das distintas programacións didácticas: blogue "Empoléirate na ciencia".


Seguimos traballando. Contarémosvos os nosos avances".