Consellos para fomentar un ambiente de estudo e traballo axeitado na casa

Consellos para fomentar un ambiente de estudo e traballo axeitado na casa

Debido á crise provocada pola pandemia do COVID-19, os docentes víronse obrigados a teletraballar nos seus domicilios organizando o traballo cos estudantes vía online. Do mesmo xeito, o alumnado e as familias tiveron que preparar dun día para outro espazos nos seus fogares (xa sexan as súas propias habitacións ou calquera outra estancia) nas que seguir realizando actividades e estudando as materias.

Por iso, e para adaptarse canto antes a esta nova situación, é esencial contar cun espazo de estudo agradable, no que o alumnado non conte con distraccións e poida continuar o ritmo do curso escolar o mellor posible. A continuación, mostramos unha serie de consellos ofrecidos por distintos expertos e entidades para fomentar un ambiente de estudo axeitado en casa:

 

Seguir coa rutina de luns a venres e elixir un lugar silencioso. Un bo ambiente de estudo en casa comeza con adaptarse á situación actual e tentar que os estudantes sigan unha rutina do mesmo xeito que se estivesen a ir a clase. Para iso, a experta en psicoloxía en educación Laura Carrillo explica que é importante espertarse todos os días da semana (de luns a venres) á mesma hora para así evitar a sensación de que están de vacacións.

 

Doutra banda, é esencial que os nenos (xa sexan pequenos ou adolescentes) estuden nunha parte da casa na que haxa silencio. Tal e como recomenda Carrillo, a cociña ou o salón non son boas estancias para estudar e concentrarse porque existen moitos elementos distractores e ademais non adoitan ter unha luz adecuada.

 

Planificar a nova situación. Segundo o Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, hai que tratar de organizar cada unha das tarefas que leven a cabo (mentres os nenos están a estudar ou os adultos traballando). Para iso, é esencial organizar as tarefas académicas e non dar lugar á improvisación. Ademais, hai que respectar os tempos e o espazo de cada un dos membros da familia: nas horas nas que os nenos se atopen estudando non pode haber ningún tipo de distracción que os desvíe da súa tarefa.

 

Luz natural + boa temperatura + estancia ventilada. Para que os resultados académicos/docentes sexan frutíferos, a estancia de estudo ou traballo debe contar con estes tres elementos. É recomendable abrir todos os días as fiestras da habitación ou lugar de estudo para renovar o aire do interior. Doutra banda e, se é posible, é mellor contar con luz natural directa ou combinala con luz artificial. Por último, a temperatura ten que ser acorde á época do ano, pero sen demasiada calor ou frío [entre 18 e 25ºC].

 

Facer un bo uso dos dispositivos tecnolóxicos. Durante a corentena, os nenos están a usar o computador, a tableta ou mesmo o teléfono móbil para realizar as tarefas escolares e comunicarse cos docentes. Por iso, é importante facer un uso correcto destes dispositivos. Desde o Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Castilla La Mancha establecen unha serie de consellos para unha postura correcta no traballo e que poden ser extrapolables á situación actual de estudo en casa. Para iso, recomendan colocar a pantalla do computador á altura dos ollos e que cando se escriba ou utilice o rato, os antebrazos atópense apoiados evitando, así, que estean no aire ou que as bonecas se dobren de maneira excesiva. Por outra banda, para descansar a vista hai que apartar a mirada da pantalla e mirar cara a puntos concretos ou asomarse á xanela para contemplar, durante uns segundos, un espazo aberto. Tamén é importante estar pendente do tempo de exposición ás pantallas dos alumnos. O ideal? Un máximo de 30 minutos entre descansos.

 

Ter tempo para relaxarse. Unha vez que os estudantes atoparon o lugar perfecto para levar a cabo as tarefas escolares diarias tamén é importante adaptalo para poder realizar descansos e relaxarse. Unha das recomendacións do Observatorio de Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey é que, tras facer unha lista coas tarefas académicas máis importantes do día e entregarllas ao profesor, non hai que deixar que quede nada pendente. Deste xeito, os estudantes poderán gozar plenamente das actividades que se realicen en familia tras as horas de estudo. Outra idea recomendable para iso é crear un espazo de relaxación, tamén denominado ‘softseating’, no que os nenos poidan desconectar dos deberes e as actividades asignadas para despexar a mente. Pódese preparar colocando un puff, por exemplo, ou realizar algunha actividade, como xogar ao ping-pong durante uns minutos.