Aprendizaxes de activistas instantáneos

Aprendizaxes de activistas instantáneos

O pasado 7 de marzo pasámolo xenial no InspiraTICs “Look to the future”. Ademais de aprender unha nova metodoloxía, profundamos nos aspectos esenciais de “O Activista Instantáneo”, actividade propia de Design for Change. Traballamos o pensamento crítico, o pensamento creativo, reflexionamos, traballamos en equipo e pasamos á acción. Comprendemos que o foco está no proceso.

Incluímos aquí as principais aprendizaxes da fase Evolúa da actividade do “Activista Instantáneo”:

 • Desmenuzar o problema antes de buscar solucións
 • Falar con transparencia achega posibilidades e solucións
 • A diverxencia axuda a achegar solucións
 • Rirse do problema axuda a velo con máis claridade
 • Temos esquemas de traballo que son difíciles de saltar
 • É importante cambiar a metodoloxía
 • É difícil non xulgar as ideas alleas
 • Unha nova metodoloxía
 • Outra forma de traballar colaborativamente
 • Pódese facer moito en calquera nivel
 • A gran utilidade das tormentas de ideas
 • Poñer ideas en post it sen xulgar
 • Saber abstraer as ideas máis importantes
 • Achegar ideas diferentes enriquece o proxecto
 • Achegar ideas, non solucións
 • Visualización das achegas individuais
 • Modelo de creación conxunta e colaborativa a través das prácticas
 • Como levar a cabo un cambio activo
 • Despegar post-it de forma efectiva
 • Todos participamos escribindo as nosas ideas
 • Agrupar as ideas en nubes
 • Ideas máis diversas no traballo en grupo
 • Coñecemos ideas novas
 • Importancia da xestión do tempo
 • Altas presións
 • Falta educación na saúde de base
 • Confrontación de ideas
 • Consenso
 • Formar parte dun grupo
 • Análise sen solucións rápidas
 • Posta en escena
 • Enriquecemento da diversidade de opinións
 • Pódese traballar a “tempo pautado”
 • Enriquecemento dos puntos de vista sobre un problema
 • Sorprendente proximidade das conclusións
 • Gratificante
 • Compartir entre todos é sumar
 • A diversidade enriquece
 • Focalizar o problema para logo buscar a solución
 • En principio “todo vale” ao propoñer ideas, dentro dun marco de respecto
 • Non ter medo a equivocarse
 • Aceptar as ideas que se van propoñendo
 • Que xera moita información diversa e axuda a resolver, a abordar o problema, chega perspectiva
 • Que ver as solucións dos demais é inspirador e retador
 • Ver, darse conta dos enfoques distintos ao problema e solucións tamén diferentes
 • Mellora a participación, todo o mundo fala/pensa/escoita ...
 • Require implicación e achegas
 • Axuda a modificar pensamentos
 • As pautas ben establecidas axudan a cumprir os obxectivos
 • Permite contrastar ideas
 • É activo, non te aburres
 • Compartimos
 • Construtivo, modifica o pensamento inicial de un
 • Creativo
 • Participación de todos
 • Conexión de persoas
 • Rapidez de creación de actividades
 • Beneficio grupal e individual
 • Facilita concrecións
 • Motivador
 • Xera predisposición
 • Participación e voz para todos/as -> motivante!!
 • Non centrarse na solución!
 • Debuxas -> axudan-comunican
 • Ideas tolas poden así converterse en ideas materializables
 • Compromiso coa idea
 • Retroalimentación
 • Inspiración
 • O traballo en equipo facilita chegar a un resultado final
 • Integra todos os ritmos
 • Multitude de ideas
 • Aprender a escoitar
 • Traballo efectivo en equipo
 • Xestión de ideas
 • Impulsividad controlada
 • Adaptarse circunstancias
 • Maneira + amena
 • Levantar brazo para pedir silencio
 • Boa dinámica para facer diagnósticos
 • Parte do centro de interese do alumno, eles buscan sobre que queren traballar a partir de certas propostas
 • Fomenta a creatividade
 • “Todo á vista” compártese mellor

Podedes descargarvos a presentación da xornada desde esta ligazón. E o Toolkit, para aplicar esta metodoloxía á aula, dende a súa páxina web.